Agem Computers

Spoločnosť AGEM Computers s.r.o. dodáva komponenty významných svetových výrobcov výpočtovej techniky.

Odkaz: http://www.agem.sk/

Agem Computers